Claes Estelle

Framgång med att hjälpa ledare i företag

Stor framgång har han nått med exekutivt mentorskap av ledare och nyckelpersoner i företag.

Balans mellan arbete och privatliv

Tiden skyndar på och vi vill hinna med så mycket som möjligt. Det optimala är att vara lyhörd med precision. Det är inte bara vad du har, utan vad du vill med det du har. Vi har kunskapen och verktygen så att du kan få ett bättre yrkes- och privatliv!