Birgitta Lindh Estelle

Birgitta Lindh Estelle (tidigare Johansson Lindh) är docent och universitetslektor på Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs Universitet. Birgitta forskar och undervisar i litteraturvetenskap och ämnet teaterstudier. År 2006 disputerade hon med avhandlingen Befrielsen är nära. Feminism och teaterpraktik i Margareta Garpes och Suzanne Ostens 1970-talsteater som gavs ut på Brutus Östlings Symposion förlag. År 2019 gav hon ut monografin Som en vildfågel i en bur. Identitet, kärlek, frihet och melodramatiska inslag i Alfhild Agrells, Victoria Benedictssons och Anne Charlotte Lefflers 1880-talsdramatik på Makadam förlag. Dessutom har hon bidragit med ett stort antal artiklar i antologier och tidskrifter. Birgitta har även medverkat i forskningsprojekt om mottagandet av svenska kvinnliga 1800-talsförfattares litteratur i Europa och om svensk teater vid tiden för det moderna genombrottet, årtiondena runt sekelskiftet 1800 -1900. Hon är aktiv i det europeiska forskarnätverket Women Writers in History.

Birgitta föreläser och medverkar i panelsamtal på teatrar och i andra offentliga sammanhang. Hon är styrelsemedlem i Stiftelsen för scenkonstens historia i Göteborg. Hon har flera pedagogiska utbildningar och lång erfarenhet av undervisning inom skolväsendet.